Danh mục Tự học lập trình

Domain Flipping là gì?

Domain flipping là gì?

Thuật ngữ mua đi bán lại domain để kiếm lợi nhuận được gọi là Domain flipping. Domain flipping là một nghệ thuật mua domain giá thấp. Sau đó bán nó với giá cao cho người có nhu cầu. Tìm kiếm tên miền…

Đọc tiếpDomain flipping là gì?
Mảng trong PHP

Mảng 1 chiều trong PHP

Mảng là gì? Mảng là biến đặc biệt cho phép lưu nhiều giá trị tại cùng một thời điểm. Ví dụ: Lưu thông thường: $user_1 = ‘A’, $user_2 = ‘B’, $user_3 = ‘C’, Lưu mảng: $list_users = $array(‘A’,’B’,’C’); Cấu trúc…

Đọc tiếpMảng 1 chiều trong PHP
Khai báo HTML

Khai báo HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải khai báo bắt đầu bằng <!DOCTYPE html> – Đây là cách khai báo HTML5 Ví dụ: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tài liệu HTML</title> </head> <body> Nội dung tài liệu HTML… </body> </html> <!DOCTYPE html> không phải là một thẻ…

Đọc tiếpKhai báo HTML
Thẻ a trong HTML

Thẻ a trong HTML

Thẻ <a> trong html dùng để tạo liên kết (link) đến một tài liệu nào đó. Có các loại liên kết sau: Liên kết nội bộ (internal link) Liên kết ngoài ngoài (external link) <a href=”http://vanvatketnoi.com/” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0″ target=”_blank” download…

Đọc tiếpThẻ a trong HTML
Tên miền bất động sản

Domain Real Estate

Ngày nay, có rất nhiều lựa chọn tên miền có phần mở rộng về lĩnh vực bất động sản, thiết kế nội thất, xây dựng,… Nếu bạn là người làm việc trong lĩnh vực này, hãy tham khảo các đuôi…

Đọc tiếpDomain Real Estate