Domain flipping là gì?

Thuật ngữ mua đi bán lại domain để kiếm lợi nhuận được gọi là Domain flipping.

Domain flipping là một nghệ thuật mua domain giá thấp. Sau đó bán nó với giá cao cho người có nhu cầu.

Tìm kiếm tên miền tại NameSilo (Xem bảng giá)

Tìm kiếm tên miền tại đây.