Domain (tên miền) là gì?

Domain (tên miền) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là “địa chỉ Web” nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Nói một cách đơn giản, nếu website là một ngôi nhà thì tên miền là địa chỉ của nó.

Nếu bạn muốn ghé thăm một trang web, bạn không cần phải nhập một chuỗi dài các con số. Thay vào đó, bạn có thể truy cập nó bằng cách nhập tên miền dễ nhớ vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Ví dụ như vanvatketnoi.com

Tên miền gồm 2 phần: Phần tên: vanvatketnoi và Phần mở rộng: .com

Mỗi tên miền là duy nhất. Không có hai trang web có thể có cùng một tên miền. Nó có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác.

Cấu trúc tên miền

Ví dụ: http://www.vanvatketnoi.com

http:// (Hypertext Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản. Đây là giao thức tiêu chuẩn cho World Wide Web (www) để truyền tải dữ liệu dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video từ Web Server tới trình duyệt web của người dùng và ngược lại.

https:// (Hypertext Transfer Protocol Secure) là giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn. Thực chất, đây chính là giao thức HTTP nhưng tích hợp thêm Chứng chỉ bảo mật SSL nhằm mã hóa các thông điệp giao tiếp để tăng tính bảo mật. Có thể hiểu, HTTPS là phiên bản HTTP an toàn, bảo mật hơn.

www là Subdomain (tên miền phụ); iot.vanvatketnoi.com, domain.vanvatketnoi.com (iot, domain,… là những tên miền phụ).

vanvatketnoi là tên miền

com – Top Level Domain (TLD) là phần mở rộng sau dấu chấm cuối cùng của domain name, và đây là tên miền cấp cao nhất. TLD có hai loại:

– ccTLDs: đây là loại tên miền cấp cao nhất phân theo các quốc gia. Nó gồm có 2 chữ cái, chính là mã quốc gia của các nước tham gia internet được quy định theo tiêu chuẩn ISO-3166
– gTLDs: là loại tên miền cấp cao chung, thường được chia theo các loại lĩnh vực chủ yếu của website. Ví dụ như .com, .net, .edu,…

Tìm kiếm tên miền tại NameSilo (Xem bảng giá)

Tìm kiếm tên miền tại đây.