Wales là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh – tiếng Anh: United Kingdom, Great Britain hoặc Britain)

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bao gồm có 4 quốc gia: England (Anh), Scotland, Wales và Bắc Ireland

Bản đồ

Bản đồ Wales

Quốc kỳ Xứ Wales

Quốc kỳ Xứ Wales

Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Vương Quốc Anh

Kinh tế

Ngày nay, phần lớn Wales không phù hợp cho trồng trọt, trọng tâm nông nghiệp từ lâu tập trung vào chăn nuôi.

Wales thu hút lượng lớn du khách nhờ cảnh quan cũng như văn hóa độc đáo, du lịch giữ vai trò sống còn đặc biệt trong kinh tế của các khu vực nông thôn.

Wales nỗ lực phát triển hoặc thu hút công việc giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực như tài chính hay nghiên cứu và phát triển.

Xem thêm: Tên các Quốc gia bằng Tiếng Anh