Thẻ Châu Âu

Northern Ireland

Northern Ireland (Bắc Ai-len) là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh…

Đọc tiếpNorthern Ireland
Quốc kỳ Xứ Wales

Wales

Wales là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh – tiếng Anh: United…

Đọc tiếpWales
Quốc kỳ Anh

England

England – nước Anh Thủ đô: London Thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh –…

Đọc tiếpEngland
Quốc kỳ Scotland

Scotland [Tô Cách Lan]

Scotland (còn gọi là Tô Cách Lan, đọc là Xcốt-len) Thủ đô: Edinburgh là thành phố lớn thứ hai. Thành phố lớn nhất là Glasgow Thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương…

Đọc tiếpScotland [Tô Cách Lan]