Northern Ireland

Northern Ireland (Bắc Ai-len) là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh – tiếng Anh: United Kingdom, Great Britain hoặc Britain)

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bao gồm có 4 quốc gia: England (Anh), Scotland, Wales và Bắc Ireland

Bản đồ

Bản đồ Bắc Ailen

Cờ Bắc Ireland

Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Vương Quốc Anh

Kinh tế

Kinh tế Bắc Ireland là nền kinh tế nhỏ nhất trong bốn nền kinh tế của Anh Quốc. Bắc Ireland từ lâu đã là một nền kinh tế công nghiệp, đáng kể nhất là các ngành đóng tàu, sản xuất dây thừng và dệt may, song dịch vụ đã thay thế hầu hết các ngành công nghiệp nặng.

Du lịch cũng đóng một vai trò lớn trong nền kinh tế địa phương. Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Bắc Ireland đã được hưởng lợi từ việc nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn đến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Các tổ chức lớn bị thu hút bởi trợ cấp từ chính phủ và lực lượng lao động Bắc Ireland có tay nghề cao.

Xem thêm: Tên các Quốc gia bằng Tiếng Anh