Thẻ Xứ Wales

Quốc kỳ Xứ Wales

Wales

Wales là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh – tiếng Anh: United…

Đọc tiếpWales