Thẻ Bắc Ai-len

Northern Ireland

Northern Ireland (Bắc Ai-len) là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh…

Đọc tiếpNorthern Ireland