Hòn Gai, TP Hạ Long

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh được chia thành 2 khu vực chính, bao gồm: khu giải trí Bãi Cháy và khu trung tâm văn hóa, chính trị Hòn Gai. Hai khu vực này ngăn cách nhau bởi vịnh Cửa Lục và nếu bạn muốn đến Hòn Gai, bạn cần đi qua cầu Bãi Cháy. Cùng chúng tôi xem một số hình ảnh tuyệt đẹp.