Xử lý dấu nháy chuột/cursor nằm ngang trong SublimeText, Notepad++

Có lúc vô tình nhấn phím trong SublimeText, Notepad++ khiến dấu nháy chuột nằm ngang (thay vì dọc)… và không biết làm thế nào để cho nó trở lại ban đầu???

Dấu nháy chuột nằm ngang

Bạn đừng lo, tôi đã có giải pháp, nó đơn giản nhưng cũng hay bị quên.

Nhấn phím Insert hoặc phím Ins (nếu một mình nó một phím)

Nhấn phím Ins (Del) thì cần nhấm đồng thời phím Fn nữa.

Nhấn phím Ins trên bàn phím số thì cần tắt bàn phím số (nhấn Num Lock)

Vậy là dấu nháy chuột trở về trạng thái bình thường.

… và tiếp tục công việc thôi, kkk >>>