Xóa Gmail trên điện thoại Android

Trên điện thoại HĐH Android

Vào phần Cài đặt

Chọn Tài khoản & đồng bộ
Xóa Email Gmail trên điện thoại Android

Chọn Google

Xóa Gmail trên điện thoại HĐH Android

Chọn  email  xóaXóa Gmail trên điện thoại hệ điều hành Android

Chọn Thêm

Xóa Email Gmail trên điện thoại HĐH Android

Chọn Xóa tài khoản

Cách xóa Gmail trên điện thoại HĐH Android

Chúc bạn thành công.