Vì sao ổ đĩa hệ thống Windows mặc định là C mà không phải là A hay B?

Ổ C – nơi lưu trữ hệ điều hành Windows

Hệ điều hành Windows cho phép chia ổ cứng thành nhiều phân vùng để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn. Phân vùng đầu tiên và mặc định được đại diện bằng chữ C (hay gọi là ổ C) – Khi cài đặt hệ điều hành Windows mặc định sẽ cài trên ổ C, ổ C chứa các tập tin hệ thống, ứng dụng và các dữ liệu tải về từ Internet.

Nếu người dùng chia phân vùng mới, hệ điều hành Windows sẽ tự động gán tên theo chữ cái tiếp theo (D, E, F,…)

Tại sao hệ điều hành được lưu ở ổ C thay vì A hay B?

Trước khi ổ cứng HDD trở nên phổ biến, đĩa mềm là nguồn lưu dữ liệu chính trên máy tính. Chữ A, B được gán lần lượt cho ổ đĩa mềm thứ nhất và thứ hai. Thông thường, ổ đĩa mềm A dùng để khởi động vào hệ điều hành trong khi ổ đĩa mềm B chứa dữ liệu của người dùng.

Rồi sau đó, ổ cứng xuất hiện, đĩa mềm vẫn chưa lỗi thời ngay. Người dùng vẫn có thể kết hợp giữa ổ cứng và đĩa mềm. Chính vì vậy, chữ C được gán cho thiết bị lưu trữ bổ sung, chính là ổ cứng.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, các nhà sản xuất đã dần loại bỏ ổ đĩa mềm khỏi máy tính, những chiếc ổ cứng đã hoàn toàn thay thế đĩa mềm bởi dung lượng lớn và tốc độ đọc cao. Mặc dù vậy, các chữ A và B vẫn được dùng cho đĩa mềm.

Máy tính hiện nay không còn trang bị đĩa mềm nhưng chữ C vẫn được dùng cho phân vùng hệ thống sau khi cài Windows bởi hầu hết phần mềm được lập trình gán C là ổ đĩa chính của hệ điều hành. Do đó, thay đổi chữ cái có thể khiến ứng dụng hoạt động không bình thường.