Thẻ Xcốt-len

Quốc kỳ Anh

England

England – nước Anh Thủ đô: London Thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (cũng gọi là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng thường được gọi là Anh Quốc, Vương quốc Anh hoặc Anh –…

Đọc tiếpEngland