Thẻ Những câu nói hay

Những câu nói hay

Câu nói hay (P1)

1. Một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết. 2. Nếu bạn thực sự tài năng, thì…

Đọc tiếpCâu nói hay (P1)